Blogger Animo


Animo Blogger Template là một chủ đề blog mới nhất và độc đáo đi kèm với một thiết kế và màu sắc theo chủ đề anime.

Nó có bố cục hai cột với các thiết kế bài độc đáo và đơn giản làm nổi bật các tác phẩm nghệ thuật và hình ảnh anime của bạn.

Mặc dù chủ đề này là hoàn hảo để tạo một trang web danh mục phim hoạt hình hoặc phim hoạt hình cho một họa sĩ hoặc họa sĩ minh họa, nó cũng có thể được sử dụng để chia sẻ nghệ thuật anime, bản vẽ của bạn và thậm chí tạo một blog để viết về các chương trình hoạt hình hoặc phim hoạt hình yêu thích của bạn.

No comments